הודעות

החל מהיום - יום שני, 24 ביוני 2024, ניתן למלא בקשה לתביעת נזק עקיף במסלול הוורוד, בהדרים, במטעים ובירקות חממה – באזורים הבאים: באזור הצפון 0-9 ק"מ מגבול הצפון;באזור הדרום 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה;באזור הדרום 7-20 ק"מ מגבול רצועת עזה.
בחוזר מידע בדבר: תעריפי מיםביקורת רשות המים ביישובים מתוכנניםדיווח כספי שנתי
במסגרת פעילות להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, רשות המסים מבצעת מהלכים לשלילת אישורים של פטור / הקטנה מניכוי מס במקור, במקרים בהם נמצאו ליקויים בתיק הנישום. לאחרונה נשלחים מכתבי התראה לנישומים, שבידיהם אישור ניכוי מס במקור בתוקף, ואשר נמצאו אצלם אחד או יותר מהליקויים המפורטים בחוזר. אנו ממליצים למי שקיבל מכתב כאמור, לטפל בדחיפות בהסדרת ובהסרת הליקויים, על מנת למנוע שלילת האישור.
מטרת התמיכה היא להגדיל את היקף שיווק העגבניות מייצור מקומי בעונת הסתיו. סכום התמיכה יחושב לפי הגדלת היקף היצור (בטונות), כאשר סך התקציב יעמוד על כ-12 מיליון ₪.
סעיף 25א לחוק המים, התשי"ט-1959 קובע, כי שר החקלאות ופיתוח הכפר יקבע בתקנות אמות מידה להקצאת מים בידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב ברישיונות, לצריכה למטרת חקלאות. לפי סעיף זה, הותקנו תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח – 2018, הקובעות הוראות קבע בעניין הקצאת מים לחקלאות (להלן – התקנות העיקריות). בטיוטת התקנות המוצעת, מוצע לבצע מספר תיקוני הגדרות, וזאת בעקבות הניסיון שנצבר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בזמן שחלף מאז התקנת התקנות העיקריות
בחוזר עדכון על הודעת המוסד לביטוח לאומי, כי בעקבות תיקון בחוק, המוסד לביטוח לאומי ישלם למעסיקים פיצוי עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות, שהמעסיקים שילמו עבור העובדים בתקופה בה שירתו במילואים. תקופת הזכאות לפיצוי הינה מה-7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2024.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.